පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුම් (PFCA) - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුම් (PFCA)

ඔබ වෙහෙස මහන්සි වී උපයාගත් විදේශ මුදල් ආදායමෙන් ඔබේ ආදරණීයයන්ට වඩා හොඳ අනාගතයක් ගොඩනඟන්න

ඔබ පෑන් ඒෂියා පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් සමඟ ඉතිරි කරන විට ඔබේ මහන්සියෙන් උපයාගත් විදේශ මුදල් ආදායම සඳහා ඉහළ පොලී අනුපාත උපයන්න.

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • PFCA ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා විශේෂ පොලී අනුපාත
  • පහත සඳහන් CBSL රෙගුලාසි වලට අනුව විදේශ මුදල් ගෙවා ලබා ගන්න
  • PFCA ගිණුම්වල (ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිකරුවන් සඳහා) විදේශ මුදල් ශේෂයට අනුව ක්ෂණික ණය/අයිරා පහසුකම්
  • පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුම් (PFCA), ව්‍යාපාරික විදේශ මුදල් ගිණුම (BFCA) හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් අතර අරමුදල් හුවමාරු.
  • මෙම සේවාවේ විස්තර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි වලට අනුකූල වේ. මේ අනුව, රෙගුලාසි වල වෙනස්කම් අනුව විස්තර කලින් කලට වෙනස් විය හැක.

අනුපාත සහ ගාස්තු

  • මෙම සේවාව සඳහා පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට කරුණාකර ඔබගේ ළඟම ඇති ශාඛාව අමතන්න.
  • මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තු බැලීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විදේශ මුදල් වලින් ඉතිරි කර ගත හැකි අතර ඔබට එම මුදලින් පොලී උපයා ගත හැක.

පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමකින් ඔබට කළ හැකි දේ දැන ගැනීමට අදම අපව සම්බන්ධ කර ගන්න හෝ ළඟම ඇති පෑන් ඒෂියා බැංකු ශාඛාවට පිවිසෙන්න!


පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුම් (PFCA) නිතර අසන පැන


ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න