කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍යකරණය - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍යකරණය

ඔබේ හදිසි ව්‍යාපාරික මූල්‍ය කටයුතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය මිතුරෙක්

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍ය ණය ඔබට නම්‍යශීලී ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිතව අරමුදල් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ව්‍යාපාර පරිමාව වැඩිවීම, ණය ගැතියන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම වැඩි කිරීම හෝ ප්‍රමාද වීම, ණයහිමියන්ගෙන් සීමා කිරීම, වෙනත් ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා ව්‍යාපාර අරමුදල් ඇඳීම යනාදිය හේතුවෙන් කාරක ප්‍රාග්ධන හිඟතා පියවා ගැනීමට ඔබේ ව්‍යාපාරයට සහාය අවශ්‍ය වූ විට මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය.

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සාකච්ඡා කළ හැකිය
  • තරඟකාරී පොලී අනුපාත

අනුපාත සහ ගාස්තු

  • මෙම සේවාව සඳහා පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට කරුණාකර ඔබගේ ළඟම ඇති ශාඛාව අමතන්න.
  • මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තු බැලීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


ඔබේ ව්‍යාපාරයේ කාරක ප්‍රාග්ධන හිඟය ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් පියවා ගන්න.

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍ය ණය පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.


කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍යකරණය ගැන නිතර අසන ප්‍රශ්න


ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න