ස්වාභිමාන පුද්ගලික ණය - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
"ස්වාභිමාණි" පුද්ගලික ණය

ඔබේ සිහින සැබෑ කර ගනිමින් මිනිසුන්ගේ ජීවිත නඟා සිටුවීමට උදෙසා ඔබ කළ සේවය අපි ගරු කරන්නෙමු

සිතැගි පරිදි ජීවිතයේ සතුට අත්විඳින්න. ස්වාභිමාන පුද්ගලික ණය විශේෂයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් මූල්‍ය ස්වාධීනත්වය ලබා දෙන නම්‍යශීලී විශේෂාංග සමඟින් නිර්මාණය කර ඇත. 

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • පුද්ගලික ණය රු. 100,000 සිට රු. මිලියන 6.0 දක්වා
  • ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 12 දක්වා හෝ විශ්‍රාම යන වයස අනුුව තෝරා ගැනීමේ නම්‍යශීලී බව
  • සමාන මාසික වාරික වලින් ආපසු ගෙවීම
  • ණය අයදුම්කරුගේ සහ ඇපකරුවන්ගේ මාසික වැටුප් ණය ලබාගත් පෑන් ඒෂියා බැංකු ශාඛාවට සෘජුවම ප්‍රේෂණය කළ යුතුය.

අනුපාත සහ ගාස්තු

  • බලපැවැත්වෙන පරිදි:- 2022-04-29
  • පාවෙන පොලී අනුපාතය (pa)n/a
  • ස්ථාවර ‌පොළි අනුපාතය (pa)කරුණාකර ළඟම ඇති පෑන් ඒෂියා බැංකු ශාඛාව අමතන්න
  • මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තු බැලීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


ඔබේ සිහින ජීවිතය ගත කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන විශේෂ පුද්ගලික ණයක්.

පෑන් ඒෂියා ස්වාභිමාන පුද්ගලික ණය ගැන දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න හෝ ළඟම ඇති පෑන් ඒෂියා ශාඛාවට පිවිසෙන්න!


ස්වාභිමාන පුද්ගලික ණය පිළිබද නිතර අසන ප්‍රශ්න


ඔබ‌ට වැදගත් විය හැකි වෙනත් ගිණුම්

ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න