එකතු කිරීමේ බිල්පත් (DP/DA) - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
බැංකු අණකර (DP/DA)

ඕනෑම ආනයන අවශ්‍යතාවක් සඳහා බිල්පත් එකතු කිරීමේදී හොඳම මිල ගණන් සහ සැබෑ ශ්‍රී ලංකා සේවාවක් භුක්ති විඳින්න.

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ආනයන හැසිරවීම සඳහා වන බිල්පත් එකතුවට ගෙවීම්වලට එරෙහි ලේඛන නිකුත් කිරීම (DP) සහ විනිමය බිල්පත් (DA) පිළිගැනීමට එරෙහිව ලේඛන නිකුත් කිරීම ඇතුළත් වේ.

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලේඛන පැමිණීම ගැන ඔබට වහාම දැනුම් දීම
  • එකතු කිරීමේ ලේඛන නිරවුල් කිරීමේ කඩිනම් සේවාව
  • වෙළඳපොලේ හොඳම විනිමය අනුපාත

අනුපාත සහ ගාස්තු

  • ආකර්ශනීය කොමිස් ගාස්තු එක් එක් සිද්ධිය අනුව තීරණය කරනු ලැබේ. අපගේ තරඟකාරී විදේශ විනිමය අනුපාත බැලීම සඳහා භාණ්ඩාගාර අංශය යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති "විනිමය අනුපාත" බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා, ඔබට customervice@pabcbank.com වෙත අපට විද්‍යුත් තැපැල් කළ හැක
  • මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තු බැලීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


ඔබේ ආනයන අවශ්‍යතා පහසුවෙන් බලාගන්න සහ ඔබේ ලේඛන හැසිරවීම පෑන් ඒෂියා බැංකුවට භාර දෙන්න.

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ බිල්පත් එකතු කිරීම ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න!


එකතු කිරීමේ බිල්පත් (DP/DA) ගැන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න


ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න