ලීසිං - පෑන් ඒෂියා බැංකුව

ඔබගේ වාහන අවශ්‍යතා සඳහා අත්වැලක්

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ලීසිං පහසුකම් ඔබට වාහන හෝ වෙනත් වත්කම් මිලදී ගෙන ලීසිං ගිවිසුමක් හරහා පියවීමට ඉඩ සලසයි. කල්බදු ගිවිසුම සම්පූර්ණ වන තුරු බැංකුවට නිරපේක්ෂ අයිතිය හිමිවේ.

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • වේගවත් අනුමත කිරීම්
  • තරඟකාරී අනුපාත
  • නම්‍යශීලී ආරක්ෂක අවශ්‍යතා

අනුපාත සහ ගාස්තු

  • බලපැවැත්වෙන පරිදි:- 2022-04-29
  • අලුත්ම සහ ලියාපදිංචි නොකළ 26% (pa)
  • ලියාපදිංචි 26% (pa)
  • මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තු බැලීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


දැන් ඔබට ඔබේ ආයතනික වාහන අවශ්‍යතා පහසුවෙන් සපුරා ගත හැකිය

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ලීසිං පහසුකම් ගැන දැනගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න!


ලීසිං ගැන නිතර අසන පැන


ඔබ‌ට වැදගත් විය හැකි වෙනත් ගිණුම්

ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න