ආනයන මුල්‍යකරණය - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
ආනයන මූල්‍යකරණ සෙවා

ඔබේ ආනයන ව්‍යාපාරයට මාර්ගෝපදේශක සහාය

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ආනයන මූල්‍ය සේවා මගින් පාරිභෝගිකයින්ට ආනයන හා සම්බන්ධ කෙටි කාලීන ණය සඳහා විවිධ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙයි.

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • කාර්යක්‍ෂම සහ ආචාරශීලී සේවය
  • ඔබේ ද්‍රවශීලතා තත්ත්වය වැඩි කරයි
  • ව්‍යාපාරයේ සියලුම අංග සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම

අනුපාත සහ ගාස්තු

  • ආකර්ශනීය කොමිස් ගාස්තු එක් එක් සිද්ධිය අනුව තීරණය කරනු ලැබේ. අපගේ තරඟකාරී විදේශ විනිමය අනුපාත බැලීම සඳහා භාණ්ඩාගාර අංශය යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති "විනිමය අනුපාත" බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබට customervice@pabcbank.com වෙත අපට විද්‍යුත් තැපැල් කළ හැක
  • මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තු බැලීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


විශ්වාසවන්ත මූල්‍ය සේවා සපයන්නා, ඔබට කෙටි කාලීන ණයක් හෝ ඔබේ ආනයන ව්‍යාපාරය සඳහා මූල්‍ය සැලැස්මක් අවශ්‍ය වූ විට

ආනයන මුල්‍යකරණය ගැන දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න!


ආනයන මුල්‍ය ගැන අසන ප්‍රශ්න


ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න