නැව්ගත කිරීමේ ඇපකර නිකුත් කිරීම - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
නැව්ගත කිරීමේ ඇපකර නිකුත් කිරීම

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ ඔබේ විශ්වාසවන්ත සහකරු

මුල් ප්‍රවාහන ලියකියවිලි නොමැති විට නැව්ගත කිරීමේ ඇපකර නිකුත් කිරීම වැනි ඔබගේ සියලුම ආනයන අවශ්‍යතා පිළීබද පෑන් ඒෂියා බැංකුව විසින් කටයුතු කරන බවට සහතික වේ.

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • කාර්යක්‍ෂම සහ ආචාරශීලී සේවය
  • ආකර්ශනීය අනුපාත සහ ගාස්තු
  • කරදරයකින් තොර මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියක්

අනුපාත සහ ගාස්තු

  • ආකර්ශනීය කොමිස් ගාස්තු එක් එක් සිද්ධිය අනුව තීරණය කරනු ලැබේ. අපගේ තරඟකාරී විදේශ විනිමය අනුපාත බැලීම සඳහා භාණ්ඩාගාර අංශය යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති "විනිමය අනුපාත" බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා, ඔබට customervice@pabcbank.com වෙත අපට විද්‍යුත් තැපැල් කළ හැක
  • මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තු බැලීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


ඔබට ඔබේ මුල් ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වුවද, කරදරයකින් තොරව ඔබේ ආනයන තොග ඉවත් කරන්න.

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ නැව්ගත කිරීමේ ඇපකර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.


නැව්ගත කිරීමේ සහතික ගැන අසන පැන


ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න