தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCA) - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்
தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCA)

உங்கள் கடினமாக சம்பாதித்த வெளிநாட்டு நாணய வருமானத்துடன் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்குங்கள்

பான் ஆசியா தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் மூலம் நீங்கள் சேமிக்கும் போது உங்கள் கடினமாக சம்பாதித்த வெளிநாட்டு நாணய வருமானத்திற்கு உயர் வட்டி வீதங்களை சம்பாதிக்கவும்.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

  • PFCA நிலையான வைப்புகளுக்கான விசேட வட்டி வீதங்கள்
  • கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இலங்கை மத்திய வங்கி ஒழுங்குவிதிகளின் பிரகாரம் வெளிநாட்டு நாணயங்களை செலுத்துதலும் பெறுதலும்
  • PFCA கணக்கிலுள்ள வெளிநாட்டு நாணய மீதிக்கு எதிரான உடனடிக் கடன்/ ஓவர்டிராஃப்ட் வசதிகள் (இலங்கை வதிவாளர்களுக்கு)
  • தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCA), வியாபார வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கு (BFCA) அல்லது கடல்கடந்த வங்கிக் கணக்குகளுக்கிடையிலான நிதிப் பரிமாற்றங்கள்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியினால் (CBSL) வெளியிடப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைவாக இந்த உற்பத்தியின் விபரங்கள் உள்ளன. எனவே, விதிமுறைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவரங்கள் அவ்வப்போது மாறக்கூடும்.

வீதங்களும் கட்டணங்களும்

  • இந்த தயாரிப்புக்கானக் கட்டணங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் பற்றி மேலும் அறிய உங்கள் அருகிலுள்ள கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
  • இந்த தயாரிப்புக்கான கட்டணங்களைக் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்


இலங்கையர்கள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் சேமிக்க முடியும், மேலும் அதே நாணயத்தில் நீங்கள் வட்டியை சம்பாதிக்க முடியும்.

இன்றே எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கு உங்களுக்காக என்ன செய்ய முடியும் என்பதை அறிய அருகிலுள்ள பான் ஆசியா வங்கிக் கிளைக்குச் செல்லுங்கள்!


தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCA) அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்


விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க