சேமிப்புக் கணக்கு - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்

உங்கள் வணிக நிதிகளில் தினசரி வருமானத்தை சம்பாதிக்கவும்

உங்கள் பணத்தை வங்கியில் வைத்திருப்பதை விட அதிகமாகச் செய்யும் பான் ஆசியா சேமிப்புக் கணக்கில் உங்கள் பணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பல்வேறு நன்மைகளுடன் இணைந்து, உங்கள் பணம் வளர்ந்து, உங்களுக்குத் தேவைப்படும் போதெல்லாம், எங்கு வேண்டுமானாலும் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

  • ரூபா 1,000/- வைப்புத் தொகையுடன் ஆரம்பமாகிறது
  • விசா இயக்கப்பட்ட சர்வதேச டெபிட் அட்டை
  • நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள எந்தவொரு ATM இலிருந்தும் பணத்தை மீளப்பெறுதல்
  • உங்கள் வணிகக் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கான SMS விழிப்பூட்டல்கள்
  • இணைய வங்கிச் சேவை
  • ஒரு கணக்கு பயனாளியை பரிந்துரைக்கவும்
  • நிலையியற் கட்டளை வசதி
  • வட்டித் தினசரி இருப்புத் தொகையில் கணக்கிடப்பட்டு மாதாந்தம் வரவு வைக்கப்படும்

வீதங்களும் கட்டணங்களும்


உங்கள் வணிக நிதிகளை சேமித்து, அது தினமும் வளர்வதைப் பாருங்கள்.

ஒரு சேமிப்புக் கணக்கு உங்களுக்காக என்ன செய்ய முடியும் என்பதை அறிய இன்று அருகிலுள்ள பான் ஆசியா கிளைக்கு எங்களை அழையுங்கள் அல்லது பார்வையிடுங்கள்!


சேமிப்புக் கணக்கு அடிக்கடிக் கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சேமிப்புக் கணக்கு வீதங்களும் கட்டணங்களும்

இதிலிருந்து பயனுறுதியுடன்:- 2022-05-28
ஆரம்ப வைப்புவட்டி வீதம் (p.a)ஏ.இ.ஆர்.விசேட குறிப்புகள்
1,000/-5,000/- க்கும் குறைவாக4.50%4.59%* குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை 500/-
 5,000/- முதல் 25,000/- வரை4.50%4.59%** தினசரி கணக்கிடப்படுகிறது
 25,000/- முதல் 100,000/- வரை4.50%4.59%இருப்பு மற்றும் மாதாந்த வரவு.
 100,000/- மற்றும் அதற்கு மேல்5.00%5.12% 


நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கும் பிற கணக்குகள்

விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க