சம்பள சேவர் - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்

உங்கள் சம்பளத்தை நிர்வகிக்க ஒரு ஸ்மார்ட் வழி

உங்கள் வாழ்க்கையையும் வங்கி அனுபவத்தையும் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக மாற்றுவதற்கு பரந்த அளவிலான நன்மைகளை வழங்கும் அதே வேளையில், உங்கள் சம்பளத்தை நிர்வகிக்க உதவும் ஒரு சம்பள சேவர் கணக்குடன், உங்கள் சம்பளம் உங்களுக்காக இன்னும் அதிகமாகச் செய்யட்டும்.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

 • கடன் அட்டை:
  சேரும் கட்டணம் தள்ளுபடி
  ஆண்டுக் கட்டணம் தள்ளுபடி
  குறிப்பு: கடன் அட்டைகளை வழங்குவது நிலையான கடன் அட்டை மதிப்பீட்டு அளவுகோல்களுக்கு உட்பட்டது மற்றும் வாடிக்கையாளர் (முதன்மை விண்ணப்பதாரர்) மட்டுமே இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கட்டணச் சலுகைக்கு தகுதியுடையவராவார்.
 • சர்வதேச டெபிட் கார்டு : சேரும் கட்டணம் தள்ளுபடி
 • தனிநபர் கடன்கள் :
  தனிநபர் கடன் செயலாக்கக் கட்டணத்தில் 50% தள்ளுபடி (முதனிலை விண்ணப்பதாரிக்கு மாத்திரம்)
  கடனுக்கான அங்கீகாரம் நிலையான வங்கியின் கடன் கொள்கை வழிகாட்டுதல்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்
 • நிலையியற் கட்டளைகள் : செயலாக்கக் கட்டணத்தில் 50% தள்ளுபடி
 • இணைய வங்கிச் சேவை : இலவசம் (முதன்மை விண்ணப்பதாரருக்கு மட்டும்)
 • SMS விழிப்பூட்டல்கள் : இலவசம் (முதன்மை விண்ணப்பதாரருக்கு மட்டும்)
 • குத்தகை வசதிகள் : முதலாவது குத்தகை வசதிக்கான குத்தகை ஆவணக் கட்டணங்கள் மீதான 50% தள்ளுபடி

வீதங்களும் கட்டணங்களும்


உங்கள் சம்பளத்தை உங்களுக்காக வேலை செய்யச் செய்யுங்கள்

எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும் அல்லது அருகிலுள்ள பான் ஆசியா கிளையைப் பார்வையிடவும், பான் ஆசியா சம்பள சேவர் கணக்கு உங்களை எவ்வாறு புத்திசாலியாக்க முடியும் என்பதை அறிய!


சம்பள சேவர் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சம்பள சேமிப்பு வீதங்களும் கட்டணங்களும்

With Effective From:- 2023-03-01
ஆரம்ப வைப்புவட்டி வீதம் (p.a)ஏ.இ.ஆர்.விசேட குறிப்புகள்
200/-   ஆகக்குறைந்த இருப்புத் தொகை 200/-
 5,000/- க்கும் குறைவாக5.00%5.12%** தினசரி கணக்கிடப்படுகிறது
 5,000/- மற்றும் அதற்கு மேல்5.50%5.64%இருப்பு மற்றும் மாதாந்த வரவு.


நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கும் பிற கணக்குகள்

விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க