தொழிற்பாட்டு மூலதன நிதியளிப்பு - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்
தொழிற்பாட்டு மூலதன நிதியளிப்பு

உங்கள் அவசர வணிக நிதிக்கு உங்களுக்குத் தேவையான ஒரு நண்பர்

பான் ஆசியா வங்கியின் தொழிற்பாட்டு மூலதன நிதியளிப்புக் கடன்கள் நெகிழ்வான மீள்கொடுப்பனவு விதிமுறைகளுடன் கூடிய நிதியைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கின்றன. வணிக அளவுகளில் அதிகரிப்பு, கடனாளிகளின் ஈடேற்றத்தில் அதிகரிப்பு அல்லது தாமதம், கடனீந்தவர்களிடமிருந்து கட்டுப்பாடு, வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் வணிக நிதிகளை எடுப்பது போன்றவற்றால் உங்கள் வணிகத்திற்கு செயல்பாட்டு மூலதன பற்றாக்குறையை நிரப்புவதில் உதவி தேவைப்படும்போது இது அடங்கும்.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

  • திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகள் பேச்சுவார்த்தைக்குரியவை
  • போட்டி வட்டி வீதங்கள்

வீதங்களும் கட்டணங்களும்

  • இந்த தயாரிப்புக்கானக் கட்டணங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் பற்றி மேலும் அறிய உங்கள் அருகிலுள்ள கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
  • இந்த தயாரிப்புக்கான கட்டணங்களைக் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்


விரைவாகவும் வசதியாகவும் உங்கள் வணிகத்தின் செயல்பாட்டு மூலதன பற்றாக்குறைகளை இணைக்கவும்.

பான் ஆசியா வங்கியின் தொழிற்பாட்டு மூலதன நிதியளிப்புக் கடன்கள் பற்றி மேலும் அறிய இன்றே எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும்.


தொழிற்பாட்டு மூலதன நிதியளிப்பு அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்


விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க