ரன் அத்தாமா - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்

பான் ஆசியா ரன் அத்தாமா - உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு நம்பகமான நண்பர்

பான் ஆசியா வங்கியின் பாதுகாப்பான கைகளில் உங்கள் விலைமதிப்பற்றத் தங்க நகைகளை வைத்திருப்பதன் மூலம் உங்கள் அவசர பணத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள். பான் ஆசியா 'ரன் அத்தாமாவுடன்' பிற நன்மைகளுடன் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் அதிக மதிப்பை அனுபவிக்கவும்.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

  • உங்கள் தங்க நகைகளுக்கு அதிக பெறுமதி
  • குறைந்த வட்டி வீதங்கள்
  • மீள்கொடுப்பனவுக் காலம் 1 முதல் 12 மாதங்கள் வரை
  • விரைவான மற்றும் திறமையான சேவை
  • 100% பாதுகாப்பு மற்றும் இரகசியத்தன்மை
  • பகுதி கொடுப்பனவுகளைச் செய்வதற்கான திறன்
  • எந்தவொரு கிளையிலும் வட்டி செலுத்துவதன் மூலம் அடகு வசதியைப் புதுப்பிக்கலாம்
  • உங்கள் நகைகளைப் பாதுகாக்க, மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் தங்கத்தின் மதிப்பை மதிப்பிடுங்கள்
  • உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக விசேடமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்
  • வேண்டுகோளின் பேரில் உங்கள் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் குடியமர்வுகள் பற்றிய விரிவான அறிக்கை

வீதங்களும் கட்டணங்களும்


உங்கள் அவசர பணத் தேவைகளுக்கு.

எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது பான் ஆசியா ரான் அத்தாமா எதைப் பற்றியது என்பதை அறியவும், எங்கள் அடகு சேவைகள் உங்களுக்காக என்ன செய்ய முடியும் என்பதைக் கண்டறியவும் இன்று அருகிலுள்ள பான் ஆசியா வங்கிக் கிளைக்குச் செல்லுங்கள்!


ரன் அத்தாமா அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்


விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க