இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள் - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்
இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள்

உங்கள் வெளிநாட்டு நாணயத்திற்கு முன்னோடியில்லாத பாதுகாப்புடன் அதிக வருமானம்

நீங்கள் இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகளில் முதலீடு செய்யும் போது, ஐ.அ.டொலர்களில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கடன் கருவியாக இலங்கை அரசாங்கத்தால் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட மீள்கொடுப்பனவுகளை அனுபவித்து மகிழுங்கள்.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

  • SLDB களின் கால அளவு ஒரு (01) ஆண்டு முதல் ஐந்து (05) வருடங்கள் வரை இருக்கும்.
  • இந்த பத்திரங்கள் அமெரிக்க டாலர்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன
  • வழங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆறு (06) மாதங்களுக்கும் வட்டி வைத்திருப்பவர்களுக்கு வட்டி செலுத்தப்படும்.
  • இலங்கை அபிவிருத்தி வங்கிக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலையான வட்டி வீதமானது போட்டித்திறன் கொண்ட ஏலத்தின் ஊடாக தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
  • முதிர்வுக் காலத்தின் முடிவில் அசல் மீள்கொடுப்பனவு செய்யப்படுகிறது.
  • SLDB கள் மீதான அசல் மற்றும் வட்டி முழுமையாக மீளப்பெறக் கூடியவை
  • SLDBகள் தொடர்பான அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் வரியிலிருந்து விடுபட்டவை

வீதங்களும் கட்டணங்களும்

  • இந்த தயாரிப்புக்கானக் கட்டணங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் பற்றி மேலும் அறிய உங்கள் அருகிலுள்ள கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
  • இந்த தயாரிப்புக்கான கட்டணங்களைக் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்


இலங்கை அரசாங்கத்தினால் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட மீள்கொடுப்பனவுகளாக உங்கள் டொலர் முதலீடுகளுக்கான பாதுகாப்பான முதலீட்டு வாய்ப்பு.

இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள் உங்களுக்காக என்ன செய்ய முடியும் என்பதை அறிய இன்றே எங்களை அழையுங்கள்!


இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்


நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கும் பிற கணக்குகள்

விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க