சம்மான கடன்கள் - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்

உங்கள் வாழ்க்கையின் கனவுகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒரு சிறந்த ஓய்வூதியத்தை அனுபவிக்கவும்

அரசாங்க/ மத்திய வங்கி ஓய்வூதியதாரர்கள் தமது வாழ்க்கை முறைக்காக விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பல வசதிகள் மற்றும் அனுகூலங்களுடன் பெரும் நிதி உதவியை இப்போது அனுபவிக்க முடியும். இதற்கு மேலதிகமாக, ஹரித சம்மன ஓய்வூதியக் கடன் திட்டம் புதிய பசுமை வர்த்தக முன்முயற்சிகளை ஆதரிக்கிறது.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

  • பான் ஆசியா சம்மான கடன்கள்
    வங்கியினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஏதேனும் நிதித் தேவைப்பாடுகளுக்காக ஆகக் கூடிய கடன் தொகை ரூபா 5 மில்லியன் வரை.
  • ஹரித சம்மான கடன்கள்;
    உங்கள் பசுமை முன்முயற்சிகளுக்கு நிதியளிக்கவும். ஆகக்குறைந்தது ரூபா 50,000/- – ரூபா 1,000,000/- வரையான கடன் தொகை.
  • மீள்கொடுப்பனவு 12 வருடங்கள் வரை
  • அதிகபட்ச வயது வரம்பு 75 வயது வரை
  • கடன் பாதுகாப்புக் கொள்கை
  • உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் தேவையில்லை

வீதங்களும் கட்டணங்களும்


அரச ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கான விசேடக் கடன் வசதியான ஹரித சம்மன, பசுமை வியாபார முன்முயற்சிகளுக்காக ஓய்வூதியக் கடன் திட்டங்களையும் வழங்குகின்றது.

பான் ஆசியா வங்கியின் சம்மான மற்றும் ஹரித சம்மான கடன்கள் பற்றி மேலும் அறிய இன்று எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது அருகிலுள்ள பான் ஆசியா கிளைக்கு விஜயம் செய்யுங்கள்!


சம்மானக் கடன்கள் அடிக்கடிக் கேட்கப்படும் கேள்விகள்


நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கும் பிற கணக்குகள்

விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க