தாஸ்கம் - பான் ஆசியா வங்கியியல் கார்ப்பரேஷன்

பான் ஆசியா வங்கி, நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு சேமிப்பிற்கும் கூடுதலாக 10% முதலீடு செய்வதன் மூலம் உங்கள் பிள்ளையின் எதிர்காலத்திற்கான உங்கள் உறுதிப்பாட்டை அங்கீகரிக்கிறது

உங்கள் பிள்ளையின் சேமிப்புக் கணக்கில் சேமிக்கத் தொடங்குங்கள், பான் ஆசியா வங்கி உங்கள் பிள்ளையின் எதிர்காலத்தின் சார்பாக ஒவ்வொரு சேமிப்பிற்கும் கூடுதலாக 10% முதலீடு செய்யும். உங்கள் பிள்ளையின் சேமிப்பு துரிதப்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்வதற்காக இரண்டு சேமிப்புப் பகுதிகளுக்கும் கவர்ச்சிகரமான வட்டி வீதமொன்று வழங்கப்படுகிறது.

முக்கிய அம்சங்கள் & நன்மைகள்

  • நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு வைப்புக்கும் 10% கூடுதல் சேமிப்பு
  • கணக்கு மீதி மீதான கவர்ச்சிகரமான வட்டி வீதம்

வீதங்களும் கட்டணங்களும்


ஒவ்வொரு வைப்பிலும் உங்கள் பிள்ளைக்கு 10% அதிகமாக வழங்கும் சேமிப்புக் கணக்கு

தாஸ்காம் சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கைப் பற்றி அறிய உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பான் ஆசியா கிளையை அழையுங்கள் அல்லது பார்வையிடவும்!


தாஸ்காம் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

தாஸ்காம் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்

With Effective From:- 2022-12-30
ஆரம்ப வைப்புவட்டி வீதம் (p.a)ஏ.இ.ஆர்.
1,000/=Less than 1,000/=--
1,000/= and above5.75%5.90%
சிறப்புக் குறிப்புகள்:- தினசரி இருப்புத் தொகையில் கணக்கிடப்பட்டு மாதாந்தம் வரவு வைக்கப்படும்.


நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கும் பிற கணக்குகள்

விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க