නව පිටුව

[rank_math_breadcrumb]

ඔබට අවශ්‍ය විටෙක ඔබේ මුදල් ආපසු ගැනීමේ නම්‍යශීලීභාවය සමඟින් ඔබේ ඉතුරුම් සඳහා ඉහළම පොලී අනුපාත ලබා ගන්න

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ චැම්පියන් සේවර් යනු ජීවිතයේ වේගවත් ගමනේ යෙදෙන්නන් සඳහා සකස් කර ඇත. ඔබේ ප්‍රබෝධමත්, බහුකාර්ය ජීවන රටාව සමඟින් ඉදිරියට යාමට, චැම්පියන් සේවර් සැලසුම් කර ඇත්තේ ලෝකයේ හොඳම දේ ලබා දීමටයි - සාමාන්‍යයෙන් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා පමණක් ලබා දෙන ඉහළ පොලී අනුපාත භුක්ති විඳිමින් ඔබේ ඉතුරුම් ගිණුම සඳහා කිහිප වතාවක් මුදල් ආපසු ගැනීමේ නිදහස. එමගින් ඔබට 24/7 ප්‍රවේශ්‍යතාවය සහ ඔබේ මුදල් අතේ දුරින් ඇති බව දැනගැනීමේ මනසේ සාමය සමඟින් ඔබට වැඩිපුර ඉතිරි කර ගැනීමට උදවු වේ.

මූලික විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

අනුපාත සහ ගාස්තු

25,000/- ට අඩු

පොලී නැත

25,000/- සිට 50,000/- දක්වා

3.00%

50,000/- සිට 300,000/- දක්වා

3.50%

300,000/- සහ ඊට වැඩි

4.00%

චැම්පියන් සේවර් ගිණුමක් විවෘත කරන්න

ඔබ චැම්පියන් සේවර් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට කැමති නම්, අපි ආරම්භ කරමු.

චැම්පියන් සේවර් ගැන ගිණුම් ගැන නිතර අසන පැන

නව ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපට පහත ලේඛන අවශ්‍ය වේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පැහැදිලි පිටපතක් හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් හෝ රියදුරු බලපත්‍රයක් උපයෝගිතා බිල්පතක පැහැදිලි පිටපතක් හෝ බැංකු ප්‍රකාශයක් හෝ වෙනත් වලංගු ලිපින සත්‍යාපන ලේඛනයක්

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ඔබ උනන්දු විය හැකි වෙනත් ගිණුම්.

අන්තර්ගතය වෙත යන්න